Aktualności

Dofinansowanie na wózek

dodano: 02.07.2019

Sprawdź czy możesz uzyskać dofinansowanie na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym w ramach programu "Aktywny Samorząd 2020".
O szczegóły pytaj w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie


Istnieją formy wsparcia dla niepełnosprawnych finansowane z różnych mechanizmów zabezpieczanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W ramach programu są dofinansowywane poniższe formy
Program „Aktywny Samorząd” 2020 
Program „Aktywny Samorząd” jest finansowany ze środków PFRON


W 2020 roku będą realizowane następujące formy wsparcia: 

Moduł I: 
- A1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, (dysfunkcja narządu ruchu) 
- A2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,(dysfunkcja narządu ruchu) 
- A3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, (dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego) 
- A4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, (dysfunkcja narządu słuchu) 
- B1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, (znaczny stopień, dysfunkcja obu kończyn górnych lub wzroku)
- B2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, 
- B3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, (umiarkowany stopień, dysfunkcja wzroku)
- B4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, (znaczny lub umiarkowany stopień, dysfunkcja słuchu wraz z trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy) 
- B5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu, 
- C1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 
- C2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 
- C3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
- C4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), 
- C5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego 
- D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest złożyć wniosek w dedykowanym i bezpłatnie udostępnionym Systemie Obsługi Wsparcia finansowanym ze środków PFRON, zwanym dalej SOW, lub w formie pisemnej wraz z wymaganymi załącznikami, które potwierdzają możliwość uczestnictwa w programie. 

Termin przyjmowania wniosków w 2020 roku, w przypadku: 
Modułu I – od dnia 1 marca 2020 r. - dnia 31 sierpnia 2020 r. 
Modułu II: 
- od dnia 1 marca 2020 r. - do dnia 31 marca 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020), 
- od dnia 1 września 2020 r. – do dnia 10 października 2020r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021). 

Szczegółowe informacje
Moduł I Obszar A i B - tel. 52 33-44-486 (pokój 120) 
Moduł I Obszar C i D - tel. 52 33-44-485 (pokój 119) 
Moduł II - tel. 52 33-44-487 (pokój 121) 

http://pcpr.infochojnice.pl/samorzad.html

Wróć do aktualności